Therapie

Individuele therapie

Individuele klachten/ problemen staan vaak in relatie tot anderen of zijn ontstaan in relatie tot anderen. Individuele systeemtherapie kan inzicht geven in reactiepatronen en helpen die te doorbreken. In de gesprekken kunnen we gebruik maken van verschillende methodieken zoals; ervaringsgerichte, oplossingsgerichte en narratieve methodieken. In overleg kan er ook samengewerkt worden met andere betrokkenen.


Relatietherapie

Een relatie is een ingewikkeld iets. In een relatie wil men ruimte ervaren voor zichzelf en zich tegelijk verbonden voelen met de partner en het gevoel hebben belangrijk te zijn voor die ander. Als er problemen ontstaan en partners er samen niet uitkomen kan in relatietherapie gewerkt worden aan herstel. In de gesprekken kunnen we gebruik maken van verschillende methodieken zoals; ervaringsgerichte, oplossingsgerichte en narratieve methodieken. Ter aanvulling kunnen 'de vijf talen der liefde' handvatten bieden. Relatietherapie vindt over het algemeen plaats in gesprekken met beide partners. In overleg kunnen er ook individuele gesprekken plaats vinden.


Gezinstherapie

Een gezin is een samenlevingsverband waarin problemen van de een invloed hebben op de anderen en omgekeerd. Door hierover in gesprek te gaan worden onderlinge reacties en invloeden op elkaar zichtbaar en bewust. Om ongewenste patronen te doorbreken en andere manieren te vinden om met de problemen om te gaan kunnen we ook hier weer gebruik maken van onder andere; ervaringsgerichte, oplossingsgerichte en narratieve methodieken. De gesprekken kunnen in verschillende sammenstellingen plaatsvinden. Dit bepalen we in overleg.


EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. (EMDR is een relatief nieuwe therapie. Een eerste versie van EMDR werd in 1989 beschreven door de ontwikkelaarster ervan, de Amerikaanse psychologe F. Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.)

Lees hier meer over EMDR


Mindfullness

In de drukke tijd waarin we leven, kan het makkelijk gebeuren dat je jezelf voorbij loopt. Dan kan het helpen om mindfullness principes te gebruiken. In het hier en nu, bewust ervaren, objectief observeren, ontspanningstechnieken en emotieregulatie zijn daarbij belangrijke begrippen.